Geoblog.pl    geminus    Zdjęcia    Ziemia Swieta    Jerozolimy Old City
Jerozolimy Old City
Zobacz wpis z tego miejsca:
Pierwszy dzien w Jerozolimie i Betlejem
Zobacz cały album z tej podróży:
Ziemia Swieta
geminus
Marek Dylewski
zwiedził 39% świata (78 państw)
Zasoby: 477 wpisów477 255 komentarzy255 3057 zdjęć3057 4 pliki multimedialne4